Polityka prywatności

Informacje ogólne

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. W celu zapewnienia Państwu jak najwyższego poziomu ochrony danych osobowych, przedstawiamy poniżej naszą politykę prywatności, która wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i chronimy Państwa dane osobowe.

Użytkownicy ujawniają informacje o sobie dobrowolnie. Dane pochodzące od użytkowników Serwisu gromadzone są na dwa sposoby:

  1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularza zapisu na półkolonie
  2. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z naszej strony – wśród nich mogą być informacje w dziennikach serwerów, adres IP i pliki cookies

Formularz zapisów i gromadzenie danych osobowych 

Podczas korzystania z formularza zapisów, prosimy o udostępnienie niektórych danych osobowych, które umożliwią nam świadczenie usług.  Gromadzenie tych danych odbywa się zawsze na zasadzie dobrowolności i poprzez udostępnienie ich dobrowolnie zgadzacie się Państwo na ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Wykorzystanie danych osobowych 

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem formularzy na naszej stronie internetowej wykorzystujemy wyłącznie w celu świadczenia usług, z których Państwo korzystają lub do realizacji żądań zgłaszanych przez Państwa za pośrednictwem tych formularzy. Możemy również wykorzystywać dane w celu przekazywania informacji marketingowych i promocyjnych, jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie takich komunikatów.

Przechowywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania. Staramy się zachować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych i uniknięcia nieautoryzowanego dostępu, utraty, manipulacji lub ujawnienia.

Udostępnianie danych osobowych

W żadnym przypadku nie sprzedajemy, nie udostępniamy ani nie wymieniamy Państwa danych osobowych z innymi podmiotami, chyba że wyraziliście Państwo na to zgodę lub jeśli jest to wymagane przez przepisy prawa.

Pliki cookies

Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji, personalizacji treści, śledzenia użytkowania strony i zbierania ogólnych informacji demograficznych. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych, jednak mogą być powiązane z informacjami, które podaliście Państwo podczas korzystania z naszej strony.

Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej i udostępniając nam swoje dane osobowe, wyrażacie Państwo zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie tych danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Prawa do danych osobowych

Posiadacie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wniosków dotyczących naszej polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem informacji kontaktowych dostępnych na stronie internetowej.

Logi systemowe

Logi systemowe zawierają różnego rodzaju dane, takie jak adres IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające, datę i godzinę, pliki cookie, oraz informacje dotyczące działania na stronie. Logi systemowe nie są powiązane z danymi osobowymi i służą wyłącznie celom statystycznym i analizie.

Dzienniki serwerów

Nasze serwery mogą gromadzić informacje, które zawierają różnego rodzaju dane dotyczące działania serwera, takie jak żądania HTTP, adres IP, typ przeglądarki, język preferowany przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz odnośniki do poprzednich stron internetowych. Te informacje są wykorzystywane w celu monitorowania, analizy i zarządzania naszą stroną internetową, identyfikowania i eliminowania problemów technicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa.

Adres IP

Podczas korzystania z naszej strony internetowej, Twój adres IP może być gromadzony w celach administracyjnych i zapewnienia bezpieczeństwa. Adres IP może być również wykorzystywany w celach identyfikacji geograficznej. Nie jesteśmy w stanie łączyć adresu IP z danymi osobowymi, chyba że podasz nam takie informacje dobrowolnie.